Kezdőlap

Horváth József (Potyond, 1906. máj. 18.Bp., 1971. nov. 21.): bányamérnök. Nehéz anyagi körülmények között szerezte meg oklevelét 1930-ban a soproni Bányászati és Erdészeti Főisk.-n. A Magyar Állami Földtani Intézetben dolgozott, majd tanársegéd lett Sopronban, a bányaműveléstani tanszéken. 1935-től a Magy. Áll. Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) Baross-aknai bányaüzemének vezetője, 1942-től 1945-ig a MÁVAG vasércbányászatának irányítója volt. 1945 után Ormospusztán, Alberttelepen és Somsályon vezetett bányaüzemeket. 1950-től a Bányászati Tervező Intézetben a borsodi szénbányászat fejlesztési terveivel foglalkozott. 1954-től a Bányászati Kutató Intézetben dolgozott. A m. bányászatban először végzett rendszeresen kőzetmechanikai vizsgálatokat. A bányabeli biztosító szerkezetek tervezéséről, méretezéséről és alkalmazásuk gazdasági kihatásairól számos tanulmányt és cikket tett közzé a Bányászati és Kohászati Lapokban. – F. m. Bányászati biztosítószerkezetek méretezése, különös tekintettel a zárt íves szerkezetekre (Bp., 1954). – Irod. H. I. (Bány. és Koh. L., 1972).