Kezdőlap

Horváth Miklós (Szőkéd, 1915. júl. 7.Bp., 1973. jún. 24.): tanár, kiadói főszerkesztő. A pécsi tudományegy. bölcsészkarán magyar–latin–görög szakon végzett és doktorált. Tanári pályáját a bp.-i Szt. István Gimn.-ban kezdte. 1946-tól tanított orosz nyelvet, először gimn.-ban, később a Gazdasági és Műszaki Ak.-n. Ezt követően a Budapesti Orvostudományi Egyetem orosz nyelvi lektorátusának vezetője volt. 1951-től az Idegen Nyelvek Főisk.-ján az orosz tanszék adjunktusa, majd tanszékvezető, tanított az ELTE orosz filológiai tanszékén. 1954-től a Tankönyvkiadónál felelős szerk., majd főszerk. Hosszabb ideig főszerk.-je volt az Idegen Nyelvek Tanítása c. módszertani lapnak. Jelentős volt tankönyv-metodikusi, szerzői, bírálói és műfordítói, valamint az idegen nyelvek tanításának módszertani kérdéseivel foglalkozó munkássága. Tevékenykedett a Magyar–Szovjet Baráti Társaságban. – F. m. Orosz nyelvkönyv. Haladók számára. Biológiai vonatkozású szövegekkel (Heutz Edével, Bp., 1951); Vengerszko-russzkij razgovornik (Deák Sándorral, Bp., 1955); Tanári kézikönyv az orosz nyelv tanításához (Cser Mártával és Kovács Imrével, Bp., 1957); Szerb-horvát társalgási zsebkönyv (Ljubomir Tomiccsal, Bp., 1963); Szerb-horvát nyelvkönyvhöz kulcs és szójegyzék (Bp., 1966); Orosz társalgás (Deák Sándorral, Bp., 1969); Sutki i anekdoti (válogatás és jegyzetek, Bp., 1970); Szerb-horvát tankönyv (Ivanka Jovanovichcsal, Újvidék, 1972); Összevető nyelvvizsgálat, nyelvoktatás (szerk., Pécs, 1971. Bp., 1972).