Kezdőlap

Horváth Sándor (Medgyes, 1905. nov. 5.Bp., 1980. jan. 19.): vízmérnök, a műszaki tudományok doktora (1961). Mérnöki oklevelét a bp.-i műegy.-en szerezte 1929-ben. Ezt követően több folyammérnöki hivatalnál teljesített szolgálatot, 1941-től a komáromi folyammérnöki hivatal főnöke volt. 1948-50 között az Orsz. Vízgazdálkodási Hivatal főmérnöke, majd a Nemzetközi Dunabizottság osztályvezetője a romániai Galacban, ill. Bp.-en. Jelentős szerepe volt a dunai folyammeder-felvételek irányításában, folyócsatornázási tervek kidolgozásában. Az 1954-es és az 1956-os dunai árvizek idején kormánybiztos, illetve kormánymegbízottként az árvédekezési munkák egyik legfőbb műszaki irányítója volt. 1963-1972 között a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetben (VITUKI) főosztályvezető, majd műszaki ig. h. volt. Főbb kutatási területe a folyók jégviszonyainak vizsgálata, illetve a víziúthálózat fejlesztési koncepcióinak kidolgozása volt. Szakmai munkásságának elismeréseképpen a Magyar Hidrológiai Társaság t. tagjává választotta. – F. m. A Duna jégviszonyai (Bp., 1979).– Irod. H. S. (1905-1980) (Vízügyi Közl., 1981. 1. sz.).