Kezdőlap

Horváti János (?Pécs; 1394): macsói bán (1375–81 és 1385). A Bancsa nemzetség egyik ágából származott. Pályafutását I. Lajos uralma idején kezdte. 1378-ban a velencei hadjáratban a Terra fermát elfoglaló m. sereg, 1380-ban a Kis Károlyt Nápoly elfoglalásában, majd 1383-ban az ugyancsak őt Anjou Lajos hg. ellen segítő sereg vezére volt. Kis Károly környezetében döntő befolyásra tett szert. 1384-ben a Lackfi–Szécsi-párttal együtt lépett fel. 1385-ben Kis Károly trónra juttatását tűzte ki célul. Seregével támogatta, vele együtt vonult be Budára, halála (1386. febr. 24.) után délvidéki birtokaira menekülve Palisznai vránai perjellel és Tvartko bosnyák királlyal szövetkezett. A garai vérengzésben nemcsak személyes ellenfeleit sikerült megölnie, ill. elfognia, de a királynékat is elfogta (1386. júl. 25.). A Lackfi–Szécsi-párt által felajánlott megegyezési lehetőséget ~ és hívei nem fogadták el, a Garai-párt átmeneti bénaságát kihasználva Nápolyi László mellé álltak, az ő nevében hadat indítottak, de ~ Temesvárnál csatát vesztett. Pozsega várába menekült, itt ifj. Garai Miklós ostrom alá vette, ~ kénytelen volt magát megadni. A fogságból megszökött. Boszniába menekülve Palisznaival onnan újabb betörésekkel kísérletezett (1388, 1389), de sikert nem ért el. 1391-ben Nápolyi László mo.-i helytartójának nevezte ki, 1394-ben Dobor várának ostrománál újra fogságba került, és Zsigmond Pécsett kivégeztetette.