Kezdőlap

Hosszú Miklós (Somogyszob, 1929. márc. 7.Bp., 1980. jún. 4.): matematikus, a matematikai tudományok doktora (1964), egyetemi tanár. Egyetemi tanulmányait az ELTE (Eötvös Loránd Tudományegy.) Természettudományi Karán végezte. 1951-ben matematika- fizika-ábrázoló geometria szakon tanári oklevelet szerzett. Pályáját a miskolci Nehézipari Műszaki Egy.-en, a matematika tanszéken kezdte; itt 1951-től 1957-ig tanársegéd, 1957-63 között adjunktus, 1963-tól docens, 1965-től egyetemi tanár. 1972-től haláláig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Matematikai és Számítástechnikai Intézetének ig.-ja. Tudományos tevékenységének leglényegesebb területe a függvényegyenletek elmélete, ezen belül főként a többváltozós függvényegyenletek. Jelentős eredményeket ért el a trigonometriai, valamint a Cauchy- és Pexider-típusú függvényegyenletek általánosításai terén. A biszimmetria a disztributivitás és az autodisztributivitás függvényegyenleteinek általános megoldásaira vonatkozó vizsgálatai a nemzetközi tudományos körök figyelmét is felkeltették. Ugyancsak érdeklődést váltottak ki az algebrai rendszereken értelmezett függvényegyenletekkel kapcsolatos kutatásai. A tudományos irodalomban Hosszú-féle függvényegyenletnek nevezett egyenletre vonatkozó kutatásainak sok folytatója van. 1964-től az operációkutatás, a matematikai programozás és a számítástechnika modellalkotási problémáival kezdett foglalkozni. Főként a műszaki-gazdasági optimumok meghatározása terén végzett eredményes munkát. Életműve száznál több tudományos cikket, jegyzetet, egyetemi tankönyvet és egyéb könyvet ölel fel. – F. m. Nemszimmetrikus középértékek (1958); Algebrai rendszereken értelmezett függvényegyenletek 1. (Bp., 1964); Algebrai rendszereken értelmezett függvényegyenletek 2 -Az asszociativitás függvényegyenleteinek általánosításai (Bp., 1963); Csoportok izotópjai (Bp., 1965); Matematikai programozás (Bp., 1969); Műszaki-gazdasági szélsőérték feladatok (szerk., Bp., 1974); Matematika (Gödöllő, 1978). – Irod. Hille, E.: Topics in Classical Analysis (in: Lectures on Modern Mathematics Vol III, Wiley, 1965., New York-London-Sidney); Vincze E.: A Matematikai Intézet jelentősebb tudományos eredményei 1949-79 (in: NME Közleményei IV. sorozat, Miskolc, 1979); Salánki József Csurgóról indult világhírű matematikus: H. M. (Somogy, 1982. 2. sz.).