Kezdőlap

Hosszutóthy György (?1572 után): dunántúli birtokos nemes, diplomata. Előbb 1559-től kamarai titkár, majd 1564-től kir. tanácsos. 1557-ben I. Ferdinánd egyik követe a regensburgi birodalmi gyűlésen. 1566-ban portai követ, I. Miksa nevében békét ajánlott a töröknek, Szolimán szultán azonban az elmaradt adó miatt fogságra vetette, s csak a következő évben, Szelim szultán alatt szabadult.