Kezdőlap

Hoványi Ferenc (Köröstarján, 1816. ápr. 2.Nagyvárad, 1871. dec. 11.): teológiai és egyházi író, az MTA t. tagja (1858). 1832-ben a papi pályára lépett, s a bécsi Pazmanaeumban és a pesti egy.-en folytatta tanulmányait. 1836-tól hitszónok és tanulmányi felügyelő a nagyváradi papnevelő intézetben. 1838-ban kat. áldozópappá szentelték és teológiai doktorrá avatták. 1847-ben a pesti egy.-en a hittan tanára, de még ugyanebben az évben a király és testvérei m. nyelvtanárának hívták meg Bécsbe. 1849-től nagyváradi kanonok, 1853-tól prépost, 1854-től prelátus. Több egyházi beszédet és teológiai munkát, valamint útleírást adott ki. – F. m. Olasz út 1850-ben (I–II., Bécs, 1851);  A fensőbb katholicizmus elemei (Bécs, 1853); Újabb levelek a fensőbb katholicizmusróI (Bécs, 1853–55); Néhány hét a Szentföldön (Bécs, 1857).