Kezdőlap

Hőke Lajos (Endréd, 1813. dec. 15.Csurgó, 1891. nov. 20.): megyei tisztviselő, történész. Debrecenben jogot és teológiát végzett. 1840-ben ügyvédi vizsgát tett, utána hosszabb ideig báró Majthényi László barsi főispánnál nevelő. 1848-ban mint nemzetőr részt vett a szabadságharcban. 1850-ben Pest vm.-ben közigazgatási tisztviselő, 1854-ben Szolnokon vm.-i titkár. 1861-ben Hont vm. aljegyzője, 1865–1869 között levéltárnoka lett. Számos kisebb-nagyobb történelmi vonatkozású tanulmánya jelent meg. Több helytörténeti munkája kéziratban maradt. – F. m. Elemi oktatástan (Buda, 1847; Kis tükör (Buda, 1857); Magyarország újabbkori történelme 1815-től 1892-ig (Nagybecskerek, 1893).