Kezdőlap

Höllrigl József (Nyitra, 1879. márc. 19.Bp., 1953. máj. 26.): régész, művészettörténész. Tanulmányait az Orsz. Mintarajzisk.-ban és Rajztanárképzőben végezte. 1904–19-ben a nyitrai főgimn. rajztanára, egyúttal megalapította a Nyitra vm.-i Múz.-ot. 1919-ben az MNM régiségtárába osztották be. 1937-től 1939-ig, nyugalomba vonulásáig az Iparművészeti Múz. vezetője. A középkor m. kerámiatörténeti és üvegművészeti, valamint viselettörténeti kutatásai maradandó és útmutató értékűek. – F. m. Árpádkori keramikák (Archaeol. Ért. 44. 1930); Középkori magyar keramika (Magy. Műv. 1931); A csengeri ref. templom kriptájának leletei (Archaeol. Ért. 47. 1934); Régi magyar üvegek (Magy. Műv. X. 1939); Régi magyar ruhák (Bp., 1944 angolul: Historic Hungarian costumes, Bp., 1948).