Kezdőlap

Hörk József (Likér, 1848. márc. 7.Pozsony, 1910. febr. 16.): pedagógus, író. Eperjesen tanult teológiát. Egy ideig a losonci ev. gimn.-ban tanított, majd Pesten tanári vizsgát tett és a losonci tanítóképzőhöz került. 1876-ban Eperjesen ev. teológiai tanár, később a kollégium ig.-ja. Eperjesről a pozsonyi ak.-ra került. Egyházi műveken kívül történelmi tárgyú munkái is megjelentek. – F. m. Liturgika (Eperjes, 1882); A sáros-zempléni ev. esperesség története (Kassa, 1885); Beszédek és értekezések (Kassa, 1889); A hős Keczér András ev. vértanú családja (Bp., 1890); Kossuth Lajos Eperjesen (Eperjes, 1894); Az eperjesi ev. kollegium története (Eperjes, 1896); Magyar protestáns egyházjog (Pozsony – Bp., 1903); Evangélikus homilétika … (Pozsony, 1907).