Kezdőlap

Hrabje János (19. sz.): a korai magyar munkásmozgalom egyik vezető alakja, szabómunkás. Az Általános Munkás Egylet egyik alapítója és első elnöke. 1868–69-ben az I. Internacionálé pesti szekciójának tagja és egyik vezetője. Bár magát marxistának tekintette, valójában lassalleánus befolyás alatt állott. 1869 végén külföldre távozott. Irod. Nemes Dezső: Az Általános Munkásegylet története 1868–1873 (Bp., 1952); Az I. Internacionálé és Magyarország (Bp., 1964).