Kezdőlap

Hrabovszky János, báró (Győr, 1777. máj. 5.Olmütz, 1852. szept. 18.): altábornagy. 1795-ben lépett be a m. nemesi testőrségbe, ahonnan később csapatszolgálatba helyezték. Részt vett a napóleoni háborúkban, 1838-ban altábornaggyá nevezték ki. 1848-ban mint péterváradi főhadparancsnokot a m. kormány Horváto. és Szlavónia katonai parancsnokává és kir. biztosává nevezte ki, feladatát, Jelačić megfékezését azonban nem tudta teljesíteni. Részt vett a szabadságharcban. A délvidéken harcolt. 1848. júl.-ban budai főhadparancsnokká nevezték ki. 1849. jan.-ban meghódolt az osztrákok előtt, mégis haditörvényszék elé állították és előbb halálra, majd tízévi várbörtönre ítélték. Nem sokkal halála előtt amnesztiában részesült.