Kezdőlap

Hubai János (Alsóvedresábrány, 1881. nov. 5.Bp., 1957. máj. 24.): szociáldemokrata szakszervezeti vezető, cipész. 1900-tól vett részt a cipészmunkások mozgalmában, 1902-től a bp.-i cipészszakegylet vezetőségében, 1905-től titkárként tevékenykedett. 1910-től a Cipészmunkások Orsz. Szövetségének, majd a Magyarországi Bőripari Munkások Orsz. Szövetségének vezetőségében dolgozott, a szövetség titkára s a Szakszervezeti Tanács tagja. A Tanácsköztársaság idején a Szociális Termelés Népbiztosságán a bőripari szakosztály vezetője s a Szövetséges Központi Intéző Bizottságnak tagja. A tanácshatalom bukása után Csehszlovákiába emigrált (1919). 1923-ban hazatért és megszakítás nélkül a bőrmunkás szakszervezetben dolgozott. 1924–39-ben az MSZDP ellenőrző bizottságának, 1939–44-ben az SZDP vezetőségi tagja. 1945 után az SZDP-ben dolgozott, majd visszavonult a közélettől. – M. A cipészmozgalom ötven éve 1878–1928 (Bp., 1928).