Kezdőlap

Hubay Ilona (Pécs, 1902. júl. 1.München, 1982. jún. 20.): könyvtáros, bibliográfus. Pécsett érettségizett, a bp.-i tudományegy.-en szerzett bölcsészdoktori oklevelet (1938), 1932-től az OSZK munkatársa, az Apponyi-könyvtár feldolgozása volt a feladata. 1951-ben kitelepítették Bp.-ről, egy Szeged környéki tanyán élt 9 évig. 1960-ban kivándorló útlevéllel a Német Szövetségi Köztársaságban telepedett le. Először a coburgi tartományi könyvtár munkatársa, 1962-től 1976-ig nyugállományba vonulásáig a Bajor Állami Könyvtár főkönyvtárosa. Munkásságában a 15-16. századi nyomtatványok álltak a középpontban. Még 1938-ban banjelentette meg Missalia Hungarica. Régi magyar misekönyvek (Bp., 1938) c. kötetét, a 15. századi m. misekönyvek történetének mintaszerű feldolgozását. Az OSZK kiadásában jelent meg Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széchényi Könyvtárban 1480-1718 c. összeállítása (Bp., 1948). Münchenben 4 kötetben adta ki a bajor könyvtárakban található ősnyomtatványok katalógusát: Inkunabelkataloge bayerischer Bibliotheken (Wiesbaden, 1966, 1968, 1970, 1974). A hetvenes években több tanulmánya jelent meg Gutenbergről német szakkiadványokban. – Irod. Móra László: H. I. (Könyvtáros, 1983. 3. sz.).