Kezdőlap

Huber Frigyes (Bp., 1896. márc. 4.Székesfehérvár, 1978. jan. 2.): római katolikus áldozópap, zenetanár. 1918. szept. 1-én szentelték pappá s egy tanévet prefektus volt Nagyszombatban. 1919–1950 között a bp.-i Szilágyi Erzsébet Leánygimn.-ban tanított hittant. ~ volt az első, aki tanítványai körében terjesztette a gregorián énekeket. Bekapcsolódott a Bárdos Lajos – Kertész Gyula vezette Magyar Kórus mozgalomba, ennek a kiadónál jelent meg 1936-ban Sanctus, majd 1938-ban A gregorián korális c. tankönyve. 1947-től 1952-ig az erzsébetvárosi plébánián káplán, majd egy tanéven át Esztergomban, 1953–1959 között a Központi papnevelő Intézetben tanított éneket; 1959-ben nyugdíjazták. Liszt-monográfiája kéziratban maradt.