Kezdőlap

Hugonnai Vilma, gróf (Nagytétény, 1847. szept. 30.Bp., 1922. márc. 30.): az első magyar orvosnő. Pesti leánynevelő intézetben tanult. Amikor megtudta, hogy a svájci egy.-ek megnyitották kapuikat a nők előtt, Zürichben beiratkozott az orvosi egy.-re, megszerezte az orvosi diplomát, melyet 1897-ben nosztrifikáltak. 1879-től 1890-ig a zürichi kórház sebészeti osztályán dolgozott. 1890-ben tért haza. Az Orsz. Nőképző Egyesület isk.-jában 6 évig egészségtant adott elő és a Szabad Líceumban előadásokat tartott. Átdolgozta Fischer-Dückelmann Anna A nő mint háziorvos c. művét (Bp., 1907) és számos cikket írt hírlapokba a szülésről és a bábaképzésről. Később kiterjedt praxisa mellett a nőmozgalom egyik úttörője lett. Második férje Wartha Vince műegy.-i tanár volt. – F. m. A szaglás az egészség őre (Bp., 1896); Egészségtani előadások nők számára (Bp., 1904). – Szi. Kertész Erzsébet: Vilma doktorasszony. Az első magyar orvosnő életregénye (Bp., 1965).