Kezdőlap

Hunya Dániel (Endrőd, 1900. ápr. 29.Érd, 1957. nov. 6.): jezsuita szerzetes, egyházi író. 1919-ben Feldkirchenben lépett be a Jézus Társaságba. Teológiai és filozófiai tanulmányait az innsbrucki egy.-en végezte. 1930-1950 között a szegedi egyházmegyeközi papnevelő intézet lelki ig.-ja s az aszkétika és liturgia tanára. Végzett növendékeiből megalapította a Szent Gellért Uniót, 1941-48-ban szerk. a Papi Lelkiség c. kiadványsorozatot. – F. m. A nyáj a pásztorért (imakönyv, Szeged, 1943); Az isteni főpap nyomában (elmélkedések, Kismarton, 1967); Keresztény élet (Kismarton, 1970). – Irod. H. D. emlékfüzet (szerk. Marosi László, Bécs, 1961); Szabó Ferenc S. I: Kortárs magyar jezsuiták II. (Bp., 1992).