Kezdőlap

Hunyadi Ferenc (16. sz.): Báthori István, majd Báthori Zsigmond fejedelem udvari orvosa. Tanulmányúton járt Belgiumban, Franciao.-ban, Angliában; orvosdoktori oklevelét Paduában szerezte. 1569-ben írta Trója veszedelméről szóló hatrészes históriás énekét. Több latin nyelvű vers szerzője. F. m. Az régi és híres neves Trója városának tíz esztendeig tartó megszállásáról és rettenetes veszedelméről (Kolozsvár, 1577. Dézsi Lajos új kiadása: Régi Magy. Költők Tára VIII. Bp., 1950). – Irod. Király György: A trójai háború régi irodalmunkban (Irod. tört. Közl. 1917).