Kezdőlap

Hunyadi János, ifj. (?? , 1441): szörényi bán (1439–41). ~ János öccse, vele együtt szörényi bán, valószínűleg a török elleni harcban esett el. Gyulafehérvárott temették el, síremlékének egyes darabjai megmaradtak.