Kezdőlap

Huszár Dávid (16. sz.): ref. prédikátor, nyomdász. ~ Gál fia. Nagyszombatban 1573-ban iskolavezető. Verancsics érsek eltávozását követelte, 1575-ben Pápára került papnak. Apjától nyomdát örökölt, ahol az első ortodox kálvinista irányzatú kánonokat (Hercegszőllősi kánonok ) m. fordításban kinyomatta. – Irod. Tóth Ferenc: A pápai református szent ekklesiának rövid históriája (Komárom, 1808).