Kezdőlap

Huszár Lajos (Nyárádszereda, 1906. jan. 29.Bp., 1987. dec. 23.): numizmatikus, régész, a művészettörténeti tudomány doktora (1983). A bp.-i tudományegy.-en doktorált 1928-ban. 1929-től 1968-ig a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárában dolgozott. 1944-től az éremtár vezetője. 1945-1949 között a Magy. Történeti Múzeum főig.-ja. 1949-től 1955-ig beosztott kutató, 1955-től nyugalomba vonulásáig, 1968-ig ismét az éremtár vezetője. Életútja utolsó évtizedében egy.-i tanári címet kapott. Nyugalomba vonulásától haláláig a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum éremgyűjteményét gondozta. A Numizmatikai Közlönyt szerk. 1933-tól 1975-ig. A Magy. Orvostörténeti Társaság Weszprémi István-emlékéremmel tüntette ki. Elsősorban középkori numizmatikával és történeti érmekkel foglalkozott. Folytatta a Réthy László által megkezdett Corpus Nummorum Hungariae (Magyar Egyetemes Éremtár) c. mű összeállítását. – F. m. Medaillen-und Plakettenkunst in Ungarn (Procopius Bélával, Bp., 1932); Szent István pénzei (Bp., 1938); Szent György érmek (Bp., 1940); Bethlen Gábor pénzei (Kolozsvár, 1945); Attila dans la numismatique (Bp., 1947); A budai pénzverés története a középkorban (Bp., 1958); Art of Coinage in Hungary (Bp., 1963); Habsburg-házi királyok pénzei (I. rész 1526-1657, Corpus Nummorum Hungariae. Magyar egyetemes éremtár III. kötet, Bp., 1975); A magyar numizmatika bibliográfiája (Fejér Máriával, Bp., 1977); Medicina in nummis (Varannai Gyulával, Bp., 1977); Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute (Bp.-München, 1980); Régi magyar emlékérmek katalógusa (I-II. és IV.-VI, Bp., 1972-84).