Kezdőlap

Huszár Péter (?? , 1603. márc.): végvári kapitány, híres törökverő vitéz. Dunántúli köznemesi család sarja, kora ifjúságától a végvári harcokban forgolódott. 1570-től veszprémi vicekapitány, 1578-tól pápai vice-, 1587-től főkapitány. Nevéhez számos sikeres portyázás és merész rajtaütés fűződik. 1587-ben visszafoglalta Koppány várát, 1593-ban részt vett Székesfehérvár ostromában. 1594-ben Báthori Zsigmond fejedelem hívására Erdélybe ment. Alvezérként részt vett az 1595-i gyurgyevói, majd 1596-ban a mezőkeresztesi csatában. 1602-ben Basta tábornagy oldalán harcolt, aki jutalmul kinevezte lugosi és karánsebesi bánná és nagy birtokadományokban részesítette. 1603-ban Lugos várában Székely Mózes fogságába esett s a tatár segédcsapatok kivégezték. – Irod. Takáts Sándor: H. P. (A Régi magyar kapitányok és generálisok c. kötetben, Bp., 1922.)