Kezdőlap

Huszti András (Huszt, ?Kolozsvár, 1755): erdélyi jogtanár, jogi és történeti író. Külföldi tanulmányút után 1733-tól kolozsvári ref. kollégiumi tanár, utóbb Gyulafehérváron a r. k. egyházmegye szolgálatába állott. Történeti és jogi munkái maradtak fenn. Történeti munkássága során 1735–38 között állást foglalt a magyarságnak az ural-altáji népekkel (vogul, osztják, mordvin, finn stb.) való rokonsága mellett. – F. m. Jurisprudentia hungarico-transsylvanica (Cibinii, 1742); Ó- és Új-Dácia (Erdély története, Wien, 1790). – Irod. Kolosváry Bálint: H. A. (Kolozsvár, 1914).