Kezdőlap

Huszti István (Huszt, 18. sz.Eger, ? ) ügyvéd, táblabíró, egri joglíceumi tanár. Életrajzi adatai egyébként ismeretlenek. A magyar magánjogot tárgyaló tankönyve közel 50 évig volt forgalomban, nemcsak mint tankönyv, hanem mint az igazságszolgáltatási gyakorlatot összefoglaló kézikönyv, és a későbbi irodalomra, elsősorban Kelemen Imrére nagy hatással volt. – M. Jurisprudentia practica seu commentarius novus in jus Hungaricum (I–III. Budae, 1745, utána 1795-ig több kiadás Nagyszombatban, Egerben stb.).