Kezdőlap

Huszti Péter (1617. sz.): versszerző. Vergilius Aeneisének első fordítója. Nevét fordításának versfői őrizték meg. – M. Aeneis, azaz a trójai Aeneas herceg dolgai… (Bártfa, 1582, ugyanabban az évben Debrecenben is). – Irod. Király György: A trójai háború régi irodalmunkban (Irod. tört. Közl. 1917).