Kezdőlap

Ibos Ferenc (Alsóbalog, Szlovákia, 1922. júl. 12.Bp., 1990. márc. 5.): tanár, szerkesztő, újságíró. 1942-ben érettségizett a rimaszombati prof. gimn.-ban. Utána 1942-től 1947-ig a debreceni tudományegy. bölcsészeti karának m.-latin szakos hallgatója. A ref kollégiumban lakott. 1944-ben behívták katonának és Németo.-ba vezényelték. 1945-től folytatta egy.-i tanulmányait. Közben belépett az SZDP-be, az egyesülés után átvették az MDP-be. 1947-ben bölcsészdoktorátust szerzett. 1947-től 1950-ig a debreceni fiú felsőkereskedelmi isk. tanára. 1950-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Min. (VKM) kollégiumi osztályának előadója. Még abban az évben Darvas József min. megbízta a Köznevelés c. főként oktatáspolitikával foglalkozó hetilap szerkesztésével. Ezzel egyidejűleg vezette a Tankönykiadó Vállalat folyóiratszerkesztőségét is. 1954-től a Népművelési Min. színházi főosztályának a h. vezetője, 1956. okt. 1-jétől a Népművelési Min. Tanácsi Osztályának vezetője. 1956-ban beválasztották a vezetés nélkül maradt min. Forradalmi Bizottságába. 1958-ban áthelyezték a Lapkiadó Vállalathoz a Népművelés c. lap szerkesztésére. Ezt a munkát 1968-ig végezte. – Az 1960-as években az ELTE bölcsészeti karának népművelési tanszékén tanítani kezdett. Több egy.-ijegyzetet és tankönyvet írt művelődéselmélet, művelődéspolitika témában. 1977-ben docensi kinevezést kapott, és másodállásban népművelést oktatott a Tanítóképző Főisk.-n 1968-1971 között a Magy. Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Agitációs-propaganda Osztályán a központi napilapok referense volt. 1971-től a Magyar Hírlap főszerk.-h.-e, 1974-től a Tükör c. hetilap főszerk.-je. 1975-től a Magy. Újságírók Orsz. Szövetségének (MUOSZ) oktatási ig.-ja nyugdíjazásáig, 1984-ig. 1984-től a MUOSZ Újságíró Isk.-jában tanított újságírói ismereteket. -Cikkei, tanulmányai jelentek meg a népművelés, az újságíró oktatás tárgyköréből itthon és külföldön, napilapokban és az általa szerk. újságokban. – Irod. Szabó Ernő: I, a szerkesztő (Népművelés, 1990. 3. sz.); K. I: A türelem embere (Magyar Hírlap, 1990. március (Nekrológ, Népszava, 1990. március 7.).