Kezdőlap

Illei János (Komárom, 1725. jan. 3.Komárom, 1794. jan. 24.): iskoladrámaszerző. 1743-ban belépett a jezsuita rendbe. Tanulmányai után Gyöngyösön, Kolozsvárott és Egerben tanár (1751–54). 1767–73 között a kolozsvári jezsuita papnevelő intézet ig.-ja, majd 1773-tól 1780-ig Budán tanár. 1780-tól haláláig Komáromban élt. Iskoladrámáit m. és latin nyelven írta. – M. Salamon, Ptolomaeus és Titus. Három szomorújáték (Kassa, 1767); Tornyos Péter (Komárom, 1789). – Irod. Alszeghy Zsolt: I. J. élete és írói működése (Nagyszombat, 1908).