Kezdőlap

Illés Artur (Bp., 1878. jan. 27.Franciao., 1960): tisztviselő, újságíró. Az Általános Fogyasztási Szövetkezet tisztviselője. Belépett az MSZDP-be. A Magántisztviselők Orsz. Szövetségének egyik alapító tagja volt. Az I. világháború előtt egy ideig Franciao.-ban tanult. 1918 őszén visszatért Mo.-ra. Megalakulásától részt vett a KMP munkájában. A Tanácsköztársaság idején közélelmezési népbiztos-h., majd népbiztos. Harcolt a Vörös Hadseregben. A Tanácsköztársaság bukása után Ausztriában propagandamunkát végzett a KMP megbízásából. 1925-ben Franciao.-ban telepedett le, a m. emigráció egyik vezetője volt. 1924–27-ben a Párizsi Munkás első főszerk.-je. Tagja lett a Francia Kommunista Pártnak. Írásai a párizsi francia és m. lapokban Skorpió néven jelentek meg. Franciao.-ból kiutasították, ekkor Berlinben telepedett le. Cikkeket írt a német és a nemzetközi kommunista sajtóba. 1933-ban visszatért Párizsba. 1945-ben részt vett a franciao.-i függetlenségi mozgalomban. 1945 végén rövid időre hazalátogatott Mo.-ra. 1950-től nyugdíjba vonulásáig az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelési, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) gazdasági tanácsadójaként tevékenykedett. A tőke vallása címmel lefordította Lafargue La religion du Capital c. művét, amely 1907-től több kiadásban jelent meg. – F. m. Vaincre sans convaincre? Essai sur la régénération de l'Allemagne avec un plan de rééducation du peuple allemand (Paris, 1948).