Kezdőlap

Illésházy Gáspár (? , 1593? , 1648): felvidéki nagybirtokos főúr, ~ István nádor unokaöccse és örököse. 1609-ben a lipcsei egy.-en tanult, 1610-ben Trencsén és Liptó, 1626-ban Árva vm. főispánja lett. Bethlen Gábor hű embere, tevékenyen részt vett a Bécs elleni hadjáratban. 1619-ben a fejedelem egyik békebiztosa. 1621-ben az erdélyi csapatokkal elfoglalta a morva határon Brumova várát. 1626-ban Bethlen megbízásából Mansfeld seregének bevonulását fedezte. Utóbb katolizált és a bécsi udvar mellé állt. Történelmi tárgyú feljegyzései: I. G. emlékirata (Tört. Tár, 1891).