Kezdőlap

Illésházy István, gróf (Pozsony, 1762. ápr. 30.a Bécs melletti Baden, 1838. júl. 30.) nagybirtokos főúri család utolsó sarja, az MTA ig. tagja (1830). 1784-ben a Horia-féle felkelés leverésében polgári biztos. 1797-ben a Napóleon elleni nemesi felkelésben a Trencsén és Liptó vm.-i inszurgensek ezredese. 1800-tól ugyanezen két vm. főispánja. 1822-ben az abszolutista rendszer elleni tiltakozásul lemondott főispánságáról. 1825-től kir. étekfogómester. Részt vett az MTA megalapításában. Rokonszenvezett az ellenzékkel s az ogy.-eken támogatta törekvéseiket.