Kezdőlap

Illyefalvi I. Lajos (Lajtafalva, 1881. márc. 9.Bp., 1944. ápr. 10.): statisztikus, az MTA l. tagja (1936). Egy.-i tanulmányai után 1908-ban a főváros szolgálatába lépett. 1912-ben a fővárosi statisztikai hivatal fogalmazója, 1926-tól ig.-ja. A szegedi egy.-en a közigazgatási statisztika meghívott előadója. 1926-ban megindította a Városi Szemle c. folyóiratot, amelynek szerk.-je volt. A Hágai Nemzetközi Statisztikai Intézet tagjává választották. Széles körű munkásságot fejtett ki a főváros statisztikájának, különösen a gazdasági és szociális statisztikának kiépítése terén. 1926-tól szerk. a Székesfővárosi Közigazgatási és Statisztikai Évkönyvet, a Statisztikai Közleményeket, Bp. Székes-főváros Statisztikai Havifüzeteit, Bp. Székesfőváros Statisztikai Zsebkönyvét, a Magy. Városok Statisztikai Évkönyvét és a Statisztikai Értesítőt. 1940-től az árellenőrzés orsz. kormánybiztosává nevezték ki. – M. A főváros közoktatási ügye (Bp., 1912);  A főváros népessége (Bp., 1927); Budapest épület- és lakásviszonyai az 1920-25. években (Bp., 1927);  A kenyérkereső nő Budapesten (Bp., 1930); A főváros polgári népességének szociális és gazdasági viszonyai (Bp., 1935) – Irod. Nekrológ. (Statisztikai Szle, 1944. 4–5. sz.)