Kezdőlap

Illyés Elemér (Torja, 1919. dec. 7.Pievedi Tremosine, Olaszo., 1989. aug. 4.): történész. A kolozsvári tudományegy. jogi karán szerzett doktori diplomát. Egy.-i évei alatt részt vett az erdélyi falukutató mozgalomban, s cikkei jelentek meg folyóiratokban. 1943-ban állami ösztöndíjjal Rómában és Heidelbergben folytatott államtudományi tanulmányokat. 1946-ban kivándorolt Brazíliába, majd 1953-ban Portugáliában telepedett le. A hetvenes évek közepén Németo.-ba, München közelébe költözött. Élete utolsó éveit É-Olaszo.-ban, a Garda- tó partján töltötte. Az 1970-es években kezdett Erdéllyel kapcsolatos anyagot gyűjteni, és ellátogatott szülőföldjére. Erdély változása c. művének résztanulmányait közölte az Új Látóhatárban, a Katolikus Szemlében, az Irodalmi Újságban. Írásainak központi témája a romániai m. etnikum története. Sajtó alá rendezte Orbán Balázs 19. sz.-i témájú munkáját. Bp.-i látogatása alkalmából (1988) a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) szervezésében a Kossuth Klubban előadást tartott, az Élet és Irodalomban megjelent a vele folytatott beszélgetés erdélyi kutatásairól (1988. nov. 8.); a nyugati m. értelmiség egyik legkiválóbb Erdélyszakértője volt. – M. Erdély változása. Mítosz és valóság (München, 1975, 1976, németül 1981, angolul 1982); Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból (I-VI, Pest, 1868-73, hasonmás kiadás, Firenze-München, 1981); Ethnic Continuity in the Carpatho-Danubian Area (Ncw York, 1988). – Irod. Czigány Lóránt: I. E. (Új Látóhatár, 1989. 4. sz.); Román J. István: I. E. (Katol. Szle, 1989. 4. sz.); Haas György: Búcsú I. E.-től (Irod. Újság, 1989. 4. sz.); Pomogáts Béla: I. E. emlékezete (Hitel, 1990. 1. sz.).