Kezdőlap

Ilosvai István; Illosvay (?Nagyszombat, 1559): címzetes püspök, nagyprépost. 1544-ben első ízben gyűjtötte össze a hazai törvényeket. Munkáját azonban Telegdi Miklós esztergomi érsek és Mossóczy Zakariás nyitrai püspökök sajátjukként adták ki Corpus Juris Hungarici (1584) címmel.