Kezdőlap

Ilosvai Selymes Péter (16. sz.): epikus énekszerző. 1550 előtt ref. tanító Nagyidán, majd Szatmáron (1514), Abaújszántón (1568) és a Szilágyságban (1570) élt. Életéről kevés adat maradt fenn. Az énekes epika szinte minden változatát művelte, Tinódi mellett a legtermékenyebb énekszerzőnk. Első, legterjedelmesebb énekét 1548-ban írta (Historia Alexandri Magni). Leghíresebb műve a Toldi Miklósról szóló monda megverselése (Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való historia, Debrecen, 1574). Ezt használta fel Arany János a Toldi-trilógia megírásánál. Több éneke elkallódott. – M. Műveinek utolsó kiadása Szilády Áron gondozásában (Régi Magy. Költők Tára, IV. Bp., 1883). – Irod. Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953). – Szi. Ady Endre: Ilosvai S. P. (vers, 1908).