Kezdőlap

Implom Ferenc (Gyula, 1901. aug. 16.Gyula, 1979. febr. 4.): politikus. Kisiparos családból származott. Négy polgárit végzett s kitanulta a cipészmesterséget. Az 1918-as őszirózsás forradalomban nemzetőr, majd vörös katona. Részt vett a Tanácsköztársaság honvédő harcaiban. A Tanácsköztársaság bukása után Gyulán a megszálló román hatóságok internálták. A 20-as években a M. Földműves és Munkáspártnak medgyesegyházi titkára. 1932-ben belépett a FKgP-ba, 1935-től az országos nagyválasztmány, 1938-tól az Intéző Bizottság tagja. Az 1939-től 1940. nov.-ig kommunista összeesküvés vádjával letartóztatásban volt. 1945 után az FKgP Csanád m.-i szervezetének alelnöke (1945-1947) 1945. nov. 4-től ngy.-i képviselő. 1946. szept. 10-én ismét beválasztották az Orsz. Intéző Bizottságba. 1947. febr. 1- jétől az FKgP főtitkárhelyettese, a PB tagja. Nagy Ferenc miniszterelnök lemondása után, 1947. jún. 4-től 1947. szept. 12-ig a párt főtitkára. 1947. szept.-12-től az FKgP alelnöke, 1947. okt. 10-től 1948. nov. 23-ig az ogy. első elnökhelyettese. Nov. végén lemondott mandátumáról és összes pártbeli tisztségéről. Hazatért szülőfalujába. Az ötvenes évek elején kuláklistára helyezték s meghurcolták. 1956. okt.-ben részt vett a FKgP újjászervezésében. Bár fellépett minden erőszakos cselekedet ellen, 1958-ban 3 évi felfüggesztett és 1 év börtönben letöltendő büntetést kapott. 1960-tól az akkor alakuló helyi termelőszövetkezet tagja volt, 1966-ig dolgozott. Kitüntették: Kossuth Érdemrenddel (1948); a Magyar Szabadság Érdemrenddel (1948). – Irod. Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon (Bp., 1975.); Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944-1947 (Bp., 1976); Vida István-Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői 1944-1949 (Bp., 1991.).