Kezdőlap

Imre Lajos (Hódmezővásárhely, 1888. nov. 4.Kolozsvár, 1974. márc. 8.): ref. lelkész, teológiai tanár. A teológiát Kolozsvárott végezte (1910). A kolozsvári tudományegy.-en filozófiát és pedagógiát hallgatott, s pedagógiából doktorált (1913). Teológiai tanári vizsgát tett (1912). Ezután a pedagógia és gyakorlati teológia tanulmányozására németo.-i, skóciai (Aberdeen) egy.-eket látogatott (1912). Marosvásárhelyen hitoktató (1913–14) és internátusi felügyelő volt. Kolozskarán lelkipásztor (1914–21). Kolozsvárott a teológia h. tanára (1921), majd nyugdíjazásáig r. tanár (1948). Az aberdeeni egy. t. doktora (1968). A kolozsvári Az Út szerk.-je (1915–18), az Ifjú Erdély főszerk.-je (1923-40). Egyházi és szakfolyóiratokban cikkei, tanulmányai jelentek meg. Műveinek bibliográfiáját Dávid Gyula állította össze. – F. m. Vezérfonal az ifjúság gondozására (Bp., 1920); Az ifjúság válsága (Nagybánya, 1930); Az Ige és a fegyelem (Kolozsvár, 1934); Hivatás és élet (tanulmány, Kolozsvár, 1938); A keresztyén vallástanítas (Győr, 1943). – Irod. Tőkés István: Emlékezés Dr. I. L. theologiai professzor ravatala mellett (Ref. Szle, 1974. 3. sz.); Dávid Gyula: I. L. bibliográfiája (Ref. Szle, 1973. 5-6. sz).