Kezdőlap

Incze Gyula (Nyújtód, 1903. jan. 15.Bp., 1955. jan. 30.): igazságügyi orvostani kutató, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa (1952). 1926-tól a szegedi kórbonctani intézetben működött. 1929-ben tanársegéd, 1939-ben magántanár a törvényszéki orvostani gyakorlatban fontosabb mérgezések tárgyköréből. 1946-tól a törvényszéki orvostan c. rk., 1947-től ny. r. tanára Bp.-en. Bevezette a vércsoportvizsgálatot az apaság megállapításánál, a planktonvizsgálatot a vízbefulladásnál. Kutatásokat végzett az alacsony intenzitású áram hatásával, ipari mérgezésekkel, balesetekkel kapcsolatosan.