Kezdőlap

Inczédy József, 1750-től báró (Zebernyik vára, Alvinc közelében, 1688Marosszentkirály, 1750): ítélőmester, műfordító. A nagyenyedi kollégiumban tanult, s 1736-tól Erdély ítélőmestere volt. Németből m.-ra fordította J. Gerhard Frommen Betrachtungen c. művét, s névtelenül ki is adta (Liliomok völgye, Nagyszeben, 1745); ugyanennek a szerzőnek a világ hiúságairól szóló művét is lefordította (1748); Jurista Transsylvanus c., az erdélyi nemes ifjúság számára írt gyűjteménye kéziratban maradt.