Kezdőlap

Inczefi Géza (Szászrégen, 1906. júl. 12.Szeged, 1974. ápr. 10.): nyelvész, főisk. tanár, a nyelvészeti tudományok kandidátusa (1967). Egy.-i tanulmányait Szegeden végezte, tanári oklevelet szerzett (1935). Szegeden, Bp.-en, Makón, Naszádon, majd ismét Szegeden középiskolai tanárként működött, szegedi egy.-i előadó, ill. a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főisk. tanszékvezető tanára. Innen vonult nyugalomba 1974-ben. Fő munkaterülete a földrajzinév-kutatás volt, de különféle nyelvjárási, helyesírási és művelődéstörténeti tárgyú cikkeket is írt. A Hazafias Népfront Csongrád m.-i Bizottságának keretében irányította a Csongrád m.-i földrajzinév-gyűjtést. – F. m. Abafája és vidékének nyelvjárása (Nyelvészeti Tanulm., 10. sz., Bp., 1938); Szeged műveltségének régi nyomai (Tiszatáj, 1955); Insula Lebő (helynévmagyarázat, Szegedi Ped. Főisk. Évk., 1956); Szeged környékének földrajzi nevei (Nyelvtud. Ért., 22. sz., 1960); A Tisza-Maros szöge halászatának nyelvi emlékei (Szegedi Tanárképző Főisk. Évk., 1961); Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata Makó környékének földrajzi nevei alapján (Bp., 1970). – Irod. Nyíri Antal: I. G. (Magy. Nyelv, 1974).