Kezdőlap

Irk Albert (Csernátfalu, 1884. aug. 18.Pécs, 1952. okt. 21.): jogász, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1936–1949), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1952). ~ Károly öccse. A kolozsvári egy.-en 1908-ban szerzett jogi doktorátust. 1910–11-ben Berlinben Fr. List kollégiumában folytatott kriminalisztikai tanulmányokat. 1912-ben Bp.-en min. szolgálatba lépett. 1913-ban a kolozsvári egy. magántanára, 1917-től nagyváradi jogak.-i tanár, 1922–1950-ben a pécsi egy.-en a büntetőjog és perjog tanszékvezető tanára. Mint jogbölcselő a jog irracionális elemeivel foglalkozott, mint büntetőjogász a List-féle kriminológiai isk. egyik jelentős hazai képviselője, egyben a korabeli kriminológiai szemléletnek egyik hazai úttörője volt. – F. m. A bűnsegély és társtettesség fogalmi elhatárolása (Kolozsvár, 1913); Von der normalen und pathologischen Charakter der Kriminalität (Leipzig, 1913); A normatív és explikatív módszertani felfogás a büntetőjogban (Bp., 1914); A büntetőjog átalakulása (Kolozsvár, 1915); Az új nemzetközi jog (Bp., 1922);  A büntetőjogi alapfogalmak módszertani kritikája (Pécs, 1926); Bevezetés az új nemzetközi jogba (Pécs, 1929); A magyar büntető perjog vezérfonala (Pécs, 1931); Die heutige Lage des Strafrechts (Leipzig, 1931); A magyar anyagi büntetőjog (Pécs, 1933); A nemzetközi bűncselekmény és a nemzetközi büntető bíróság eszméje (Bp., 1934). – Irod. Szabó Pál: A Magy. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága (Pécs, 1940).