Kezdőlap

Irmédi-Molnár László (Temerin, 1895. okt. 17.Bp., 1971. aug. 22.): térképész, egyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte, közben katona, majd hadifogoly volt Szibériában. Itt Klipp Alajossal és Illés Istvánnal geodéziai tanfolyamon vett részt. Ez döntötte el további életútját. A szegedi egy.-en rövid ideig tanársegéd, majd az Áll. Térképészeti Intézet szolgálatába lépett. 1951-től a bp.-i műszaki egy. hadmérnök karán volt tanár, 1953-tól az ELTE-n a térképtudományi tanszék vezetője. Szerk. a Térképészeti Közlönyt. Munkássága főleg a térképészet-történeti kutatásokkal kapcsolatos. Érdeme, hogy a csaknem elfeledett egykori m. térképészeknek (Tóth Ágoston, Lázár deák, Mikoviny Sámuel stb.) a munkásságát derítette fel. A „Lázár deák” érem (1964) tulajdonosa volt. – F. m. Felsőszopori Tóth Ágoston honvédezredes a századbeli térképezés úttörőjének élete és működése (Bp., 1939); Térképtudományi tanulmányok (Bp., 1958); Geodéziai kézikönyv (III. k. 2. rész, Bp., 1960); The earliest known map of Hungary, 1528 (Imago Mundi, Amsterdam, 1964); Térképalkotás (Bp., 1970). – Irod. Kádár László: Búcsúbeszéd I.-M. L. ravatalánál (Földrajzi Közl., 1971. 4. sz.); Bendefy László: I.-M. L. (Geodézia és Kartográfia, 1965. 6. sz.; 1971. 6. sz.).