Kezdőlap

Irsai Vera, Janovics Ferencné (Bp., 1908. okt. 12.Bp., 1971. dec. 7.): zenepedagógus. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisk.-n tanult, 1945-ig magánúton tanított. A II. világháború után rövid ideig fővárosi zeneisk. tanár, majd szakfelügyelő, ekkor kezdett úttörő jelentőségű szolfézskiadványokat összeállítani. 1947-ben jelent meg Zenei előképző c. tankönyve, majd 1951-ben négykötetes Szolfézs példatárt adott közre (a III-IV. kötetet Agócsy Lászlóval szerk.). 1950-ben megszervezte a fővárosi zeneisk.-hálózatot (Fővárosi Zeneisk. Szervezet), amelynek ig.-ja volt nyugdíjba vonulásáig (1968). Felelősségteljes munkát végzett a Jeunesses Musicales kongresszusain. Szakcikkeket és tanulmányokat írt zenei szaklapokba. – Irod. Szávai Magda: Búcsú I. V.-tól (Muzsika, 1972. 3. sz.).