Kezdőlap

Isoz Kálmán, D'Isoz [dizó] (Bp., 1878. dec. 7.Rákosliget, 1956. jún. 6.): zenetörténész. Kereskedelmi isk.-t végzett 1895-ben, zenét csak később kezdett tanulni Aggházy Károlynál. Egy ideig mint bankhivatalnok működött, majd az MNM tisztviselője lett. 1908-ban kezdte meg filozófiai tanulmányait a bp.-i egy.-en, amelyet a háború miatt egy időre megszakított, végül 1921-ben doktorált. A világháború után az MNM főtitkára, 1924-ben pedig az OSZK főkönyvtárnoka lett. Egyben megbízást kapott a zeneműtár megszervezésére, amely 1929-től kezdve önálló osztályként működött ~ vezetésével. 1934-ben kinevezték MNM ig.-nak, nem sokkal később nyugdíjazták a múz.-nál és áthelyezték a Zeneművészeti Főisk.-ra titkárnak, majd főtitkárnak. 1943-ig működött itt, hivatali teendői mellett zenetörténetet is tanított. – Érdemeket szerzett a m. zenekultúra jelentősebb korszakainak, intézményeinek és egyéniségeinek történeti feldolgozásával. Munkásságának egyik fő területe Liszt életműve és tevékenysége volt. – F. m. A filharmóniai társaság múltja és jelene, 1853–1903 (Bp., 1903); Liszt Ferenc (1911); Zenei levelek, a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára zenei kéziratainak jegyzéke (3. füz. Bp., 1921–24); Buda és Pest zenei művelődése (I, Bp., 1926); A rendszeres zeneoktatás meg-megindulása Budapesten (Historia, 1932); A Pest-budai Hangászegyesület és nyilvános hangversenyei (Tanulm. Bp. múltjából, III. 1934); Liszt Ferenc írásai tükrében (1938).