Kezdőlap

Issekutz Hugó (Székelyudvarhely, 1855. jún. 19.Kolozsvár, 1915. júl. 23.): gyógyszerészdoktor, egyetemi magántanár. ~ Béla apja. Gyógyszerészgyakornok Marosvásárhelyen. 1881-ben Kolozsvárott gyógyszerészi oklevelet, 1882-ben ugyanott gyógyszerészdoktorátust szerzett. Részt vett a kolozsvári tudományegy.-en a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam megszervezésében s ennek 1914-től vezetője volt. 1892-ben a kolozsvári egy.-en magántanárrá habilitálták. 1902-ben a kolozsvári tudományegy.-i gyógyszertár ig.-ja, egyben az egy. előadója. Egy ideig tulajdonosa volt a kolozsvári „Hunyadi Mátyás” gyógyszertárnak. – F. m. Gyógyszerisme és gyógyszerészi vegytan, különös tekintettel a Magyar Gyógyszerkönyvre (Kolozsvár, 1886); Gyógyszerisme (Jakabházy Zsigmonddal és Nyiredy Gézával, Kolozsvár, 1895); A végbélkúpokban különböző módon elhelyezett ugyanazon hatóanyagok helyi vagy általános hatása különböző-e? (Kolozsvár, 1906). – Irod. Frankl Antal: I. H. (Gyógyszerészi Ért., 1933. 18. sz.); Szász Tihamér: I. H. (Gyógyszerész Almanach, 1942).