Kezdőlap

István herceg (? , 1332. dec. 26.? , 1354 aug. 9.): I. Károly király legkisebb fia. Bajor Lajos császár leányával, Margittal kötött (1350. szept. 19.) házasságából két gyermek (János és Erzsébet) született. Az I. Károly és Róbert szicíliai kir. között kötött egyezség értelmében ~nak Máriát, Johanna királynő húgát kellett volna elvennie. András hg. meggyilkolása után I. Lajos ugyan követelte a királyságnak ~ részére történő átadását, ez azonban a pápa ellenállásán megbukott. 1350 után Horváto. és Szlavónia hg.-ének címét viselte, de a tényleges kormányzat Lackfi István kezében maradt.