Kezdőlap

István herceg, utószülött (Werda, Thüringia, 1236Velence, 1271. ápr. 10. után) II. András és Estei Beatrix fia. IV. Béla nem ismerte el II. András törvényes fiának, hanem Apod fia Dénes nádor fiának tartotta. Anyja halála után nagybátyjának, VII. Azzo estei őrgrófnak udvarában nevelkedett, később Velencében telepedett le, s ott feleségül vette Morosini Tomasinát. 1271-ben Ottokár cseh kir. V. István m. kir. ellen használta fel, de az 1271-i pozsonyi békében elejtette. ~ Velencébe tért vissza, itt halt meg, a Morosini család sírboltjában temették el. Második házasságából származott III András. – Irod. Wertner Mór: Az Árpádok családi története (Nagybecskerek, 1892).