Kezdőlap

Istvánfi Pál; Istvánffy (Kisasszonyfa, ?Németi, 1553. ápr. 9.): költő, Baranya vármegyei alispán. Pécsett, majd Páduában (1519–1528) tanult. A mohácsi csata idején Itáliában volt; hazatérve előbb János kir., ennek halála után Ferdinánd híve. 1532-ben török fogságba került, csak váltságdíj ellenében szabadult. Írt latin és m. nyelvű verseket is (kiadásuk: Szilády Áron Régi Magy. Költők Tára. II. Bp., 1880, és Vende Ernő Olcsó Könyvtár, 1452/3 sz. 1907). – M. Historia regis Volter (Debrecen, 1574). – Irod. Pauer Károly: Volter és Grizeldisz I. P.-tól (Egyet. Philol. Közl, 1879); Holub József: I. P. (Békefi Emlékkv., 1912); Málly Ferenc: A szegedi áll. Szent Erzsébet líceum értesítője (Szeged, 1931).