Kezdőlap

Ivánka László (?Bp., 1980. dec. 31.): festő. 1933-ban végzett a Képzőműv. Főisk.-n, ahol középiskolai rajztanári oklevelet szerzett. 1942-ben a Dunántúli Téli Tárlaton második díjat, Kaposvár díját nyerte el. A Nemzeti Szalon és a Műcsarnok kollektív tárlatainak rendszeres résztvevője volt. Tanári kézikönyveket, szabadkézi rajz-tankönyveket írt.