Kezdőlap

Ivánovics György (Bp., 1904. jún. 11.Bp., 1980. szept. 1.): orvos, mikrobiológus, bakteriológus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1946, r. 1955), Kossuth-díjas (1948, 1952). Orvosi tanulmányait Bp.-en végezte. 1924-ben gyakornokként kezdte munkáját a Bp.-i Közegészségtani Intézetben, majd a Kórbonctani Intézetben dolgozott. 1929-től Szegeden az egy. Közegészségtani Intézetében tanársegéd, 1937-1940 között adjunktus. Egy.-i munkája mellett megszervezte és 1940-ig vezette az Orsz. Közegészségügyi Intézet szegedi állomását. 1940. nov. 1-jén a szegedi egy. kórtani tanszékének egy.-i ny. rk. tanárává nevezték ki; 1943. nov. 15-től ny. r. egy.-i tanár. Az intézetet (később neve Szegedi Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézet) egy.-i tanárként 1974-ig, nyugalomba vonulásáig vezette, majd tudományos tanácsadója volt. 1947-48-ban a Szegedi Orvostudományi Egy. dékánja. Számos hazai és külföldi tudományos társ. tagja; a Magy. Mikrobiológiai Társ., az MTA és az Egészségügyi Minisztérium Mikrobiológiai és Járványügyi Bizottsága elnöke volt. Nemcsak a mikrobiológia, hanem a genetika és a biokémia területén is maradandót alkotott. Elsősorban bakteriológus volt. Az anthrax bacillus pathogenitását közel negyven éven át kutatta. A Chinoin Vegyészeti Gyár munkatársaival együttműködve végzett kutatások gyakorlati eredménye az Ultraseptyl forgalomba hozatala. Jelentősek voltak a B12 előállításával és értékmérésével kapcsolatos vizsgálatai. Az USA-ban mint Rockefeller-ösztöndíjas (1934-35) a vírusok fertőzőképességének értékmérésére szövettenyésztési eljárásokat dolgozott ki. Az ötvenes évek elején a szövettenyésztési eljárások hazai meghonosításával nagyban hozzájárult a virológia hazai fejlődéséhez. Több könyve, tankönyve, 220 tudományos közleménye jelent meg. Szakmai kitüntetései: Semmelweis- (1963), Hetényi Géza- (1971), Jancsó Miklós-emlékérem (1973). A Glasgow-i Egyetem 1972-ben díszdoktorává avatta. – M. Mikrobiológia (Bp., 1951); Orvosi mikrobiológiai és immunitástan (Bp., 1967). – Irod. Béládi Ilona: I. Gy. 1904-1980 (Magyar Tudomány 1981. 1. sz.).