Kezdőlap

Iványi János, Imhof (Püspöknádasd, 1894. jan. 9.Bp., 1954. máj. 6.): r. k. pap, pápai prelátus, egyetemi tanár. Pécsett a ciszterciták gimn.-ában érettségizett, majd Bécsben folytatta tanulmányait az egy. teológiai fakultásán. 1916-ban pappá szentelték. 1916-18-ban orientalisztikai tanulmányokat végzett Bécsben az Augusztanum Intézet ösztöndíjasaként. 1920-ban teológiai doktorátust szerzett. Mohácson volt segédlelkész egy évig, majd 1921-25-ben Pécsett működött hittanárként a Felsőbb Kereskedelmi Isk.-ban és a reálgimn.-ban. 1925-26-ban Rómában, a Gergely Egy.-hez csatolt Pápai Szentírástudományi Intézetben felsőbb teológiai tanulmányokat folytatott. 1926-28-ban a Pécsi Püspökség területén különféle egyházi beosztásokban tevékenykedett. 1928-ban Bp.-re került, ahol a Pázmány Péter Tudományegy. Teológiai Fakultásán, az ószövetségi szentírástudományi tanszék tanáraként, majd tanszékvezető professzoraként működött 1953-ig. 1937-38-ban és 1942-43-ban a Teológiai Kar dékánja volt. Számos szentírástudományi cikke jelent meg a Religio és a Teológia c. lap hasábjain. Részt vett a Katolikus Lexikon szerkesztésében.